Close

Gdy komornik zajmie wynagrodzenie

Sytuacja życiowa może przypominać sinusoidę. Raz powodzi nam się lepiej, innym razem musimy spinać koniec z końcem. Czasami przez zbytnią pewność siebie, często przez nieznajomość przepisów lub brak zapoznania się z umową, popadamy w zadłużenie. Dopóki spłacamy raty w terminie, to tak naprawdę nikt się nami nie interesuje. Cały proces przebiega prawidłowo. Problemy pojawiają się w momencie naszej niewydolności finansowej. Pojawiają się pierwsze monity, telefony od windykatorów. Jeżeli nie współpracujemy z instytucją finansową i monity nie przynoszą rezultatów, nasz dług może zostać przekazany zewnętrznej instytucji windykacyjnej lub zgłoszony do komornika, aby ten uzyskał źródło spłaty zobowiązania.

Komornik i co dalej?

Komornicy działają dwutorowo. Najgorszym możliwym rozwiązaniem jest zajęcie konta bankowego, na które wpływa wynagrodzenie. Nie mamy wtedy dostępu do środków, a odkręcenie całej sytuacji jest długotrwałe i dostarcza niepotrzebnych nerwów.

Drugim sposobem uzyskania przez komornika wierzytelności, które jest najczęściej stosowane, to odnalezienie pracodawcy bądź zleceniodawcy danej osoby. Komornik wystawia sygnaturę sprawy i kieruje list informujący pracodawcę bądź zleceniodawcę o konieczności dokonywania potrąceń z wynagrodzenia. Dłużnik dostaje taką samą informację do wiadomości.

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca w ciągu 7 dni od otrzymania pisma dotyczącego zajęcia wynagrodzenia za pracę, zobowiązany jest do odesłania komornikowi odpowiedzi. W liście zwrotnym informuje komornika, czy dana osoba pozostaje w zatrudnieniu, w jakich terminach będą przekazywane kwoty z tytułu zajęcia, a także przesyła kartę płacową danego pracownika z rozbiciem na trzy ostatnie miesiące. Jeżeli pracownik obecnie już posiada zajęcie wynagrodzenia, to obowiązkiem pracodawcy jest poinformowanie komornika o przeszkodach zaistniałych w związku z zajęciem i wskazanie instytucji, do której przelewane są środki z tytułu wcześniejszego zajęcia. Podobnie obowiązkiem pracodawcy oraz zleceniodawcy jest poinformowanie komornika o wszelkich zaistniałych zmianach, jak na przykład obniżenie etatu, zmiana wynagrodzenia bądź konta bankowego.

W przypadku zwolnienia pracownika, pracodawca również informuje komornika o tym fakcie przesyłając dokument wyrejestrowujący go z ubezpieczenia. Ponadto pracodawcą, wystawiając świadectwo pracy, ma obowiązek zawarcia w świadectwie informacji o zajęciu, o komorniku na poczet, którego były dokonywane oraz w jakiej kwocie. Informacje są niezbędne dla kolejnego, nowego pracodawcy, który widząc taką informację w świadectwie pracy, powinien niezwłocznie poinformować wskazanego komornika o zatrudnieniu tej osoby.

Ile pracodawca może potrącić z wynagrodzenia?

Wysokość potrącenia z bieżącej wypłaty uzależniona jest od wysokości wynagrodzenia oraz typu zajęcia. W przypadku zajęcia alimentacyjnego pracodawca potrąca 60% wynagrodzenia netto pracownika, chyba, że komornik wystosował informację o stałej kwocie potrącenia.

Pozostałe zajęcia objęte są kwotą wolną od potrąceń. W zależności od rodzaju naliczanych kosztów uzyskania przychodu oraz ulgi podatkowej  Kwotą wolną od potrąceń jest wysokość minimalnego wynagrodzenia netto. Dotyczy to jednak niskich wynagrodzeń. W przypadku wysokich zarobków jest jeszcze jedno kryterium. Pracodawca nie może potrącić więcej niż 50% wynagrodzenia netto, uwzględniając oczywiście kwotę wolną od potrąceń.

Czy osoba z zajęciem komorniczym może otrzymać kredyt?

Na to pytanie ciężko odpowiedzieć wprost, ponieważ taka osoba nie posiada zdolności kredytowej, więc z punktu widzenia banku jest osobą niewypłacalną. Istnieje za to wiele instytucji finansowych, które mogą mimo wszystko udzielić pożyczki lub tzw. chwilówki.

W celu otrzymania takiego świadczenia wystarczy posiadać dowód osobisty, konto bankowe i zgłosić się do wybranej instytucji finansowych. Może być to sposób na wcześniejsze spłacenie zobowiązania komorniczego. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby mimo potrącenia, jakie dokonuje pracodawcą, wpłacać dodatkowo środki na poczet spłaty do komornika. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat kredytu udzielanego osobom z zajęciem komorniczym, koniecznie zajrzyj na stronę  https://www.bankier.pl/smart/pozyczka-dla-zadluzonych-z-komornikiem-jak-dostac-pozyczke.

Dodaj komentarz

Leave a comment
scroll to top