Close

Gdzie kupić znaki drogowe?

Znaki drogowe zapewniają sprawny ruch i bezpieczeństwo na różnego rodzaju drogach, jezdniach i szlakach. Dzięki nim kierowcy oraz rowerzyści podejmują bezpieczne i kontrolowane decyzje w krótkim czasie. Gdzie można kupić znaki drogowe i kiedy można je postawić przy danej drodze?

Znaki drogowe – opis

Znaki drogowe to specjalne znaki, które posiadają znaczenie i obowiązują w ruchu drogowym. Znaki drogowe są również opisane w polskich przepisach prawa. Mogą znajdować się przy jezdni (zarówno po lewej, jak i prawej stronie) i bezpośrednio nad nią. Mogą być również namalowane na drodze. Znajomość wszystkich znaków pozwala na bezpieczną i sprawną jazdę nie tylko po drogach w Polsce, ale również i w wielu innych krajach. Różnice między znakami stosowanymi w różnych krajach są zwykle niewielkie.

Gdzie kupić i kiedy można postawić znak przy drodze?

Kto i gdzie może zakupić znaki drogowe? Właściwie każdy może kupić znak. Można je znaleźć w sklepach stacjonarnych bądź internetowych, na przykład na stronie Wimed.pl. Jednak aby móc je umieścić przy danej drodze, jezdni czy szlaku należy najpierw złożyć odpowiednie podanie do służb (starosty, marszałka czy zarządcy terenu). W podaniu należy uzasadnić, dlaczego w danym miejscu powinien znaleźć się znak drogowy. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji można zakupić znak oraz postawić go we wskazanym we wniosku miejscu. Co ciekawe, firmy takie jak Wimed.pl zajmują się nie tylko sprzedażą wysokiej jakości znaków, ale również szybki montażem oznakowania.

Rodzaje znaków drogowych w Polsce

Najczęściej podczas podróży spotykamy się ze znakami pionowymi. Jakie jest zadanie poszczególnych znaków tego typu?

  • Typ A – znaki ostrzegawcze – informują one kierowców o tym, że powinni zachować szczególną ostrożną, gdyż na danej drodze może wystąpić pewnego rodzaju niebezpieczeństwo. Takie znaki znajdują się przy zakrętach czy zwężeniach drogi, ostrzegają również o np. oblodzonej jezdni, silnym wietrze czy zwierzętach przy drodze. Mają kształt żółtego trójkąta z czerwoną obwódką.
  • Typ B – znaki zakazu – zakazują wykonywania pewnych manewrów, np. nie pozwalają skręcić w lewo czy w prawo na danym skrzyżowaniu. Mają kształt koła z czerwoną obwódką i białym lub niebieskim tłem. Wyjątkami stanowią znaki B-20, B39 i B-43.
  • Typ C – znaki nakazu – określają co musimy zrobić w danej sytuacji – narzucają sposób jazdy i uczestnictwa w ruchu drogowym poprzez np. nakaz skrętu w lewo. Mają kształt niebieskiego koła z białymi elementami.
  • Typ D – znaki informacyjne – informują kierowców m.in. o rodzaju drogi, obiektach znajdujących się w pobliżu czy sposobie w jaki należy z niej korzystać. Znaki informacyjne mają kształt niebieskiego prostokąta z białymi symbolami. Mogą mieć również białe tło, a na nich przedstawione czarne symbole.
  • Typ E – znaki kierunku i miejscowości – tego typu znaki drogowe pionowe informują o tym, że właśnie się wjeżdża do danej miejscowości czy dzielnicy, ale mogą również informować o punktach orientacyjnych czy nawet atrakcjach turystycznych. Znaki kierunku i miejscowości mają kształt prostokąta z zielonym bądź niebieskim tłem oraz białymi informacjami. Warto zauważyć, iż atrakcje turystyczne są oznaczone brązową tablicą z białym napisem.
  • Typ F – znaki uzupełniające – uprzedzają one o niebezpieczeństwach i zakazach, a także informują o organizacji ruchu. Znaki uzupełniające mają kształt prostokątny z białymi napisami.
  • Typ T – tabliczki do znaków drogowych – uzupełniają informację ze znaku drogowego. Mają formę prostokątnych tabliczek, umieszcza się je pod znakami drogowymi i mogą mieć różną kolorystykę.

Dodaj komentarz

Leave a comment
scroll to top