Close

Jak udokumentować wkład własny do kredytu? Co może być wkładem własnym?

Kredyty hipoteczne to zobowiązania na wiele lat. Wymagany przy nich jest wkład własny, który przeważnie wynosi 20% wartości nieruchomości. Nie każdy może pozwolić sobie na taki jednorazowy wydatek. Okazuje się jednak, że nie tylko pieniądze mogą być wkładem własnym. Jak jeszcze można zwiększyć szanse na otrzymanie kredytu hipotecznego? Co może być wkładem własnym i jak go udokumentować?

Co to jest wkład własny?

Wkład własny to kapitał, który kredytobiorca musi mieć, by w ogóle starać się o kredyt hipoteczny. Jest on niezbędny i stanowi zabezpieczenie kredytu. W wielu bankach wkład własny wynosi 20% wartości nieruchomości, jest to warunkowane przez Rekomendację S wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego. Nie tylko gotówka jest dla banku zabezpieczeniem zobowiązania, co może być wkładem własnym do kredytu hipotecznego przedstawia getkredyt.pl.

Co może być wkładem własnym?

Wkład własny pokrywa w określonym stopniu cel, czyli zakup nieruchomości. Dopuszczalne są jednak inne formy niż gotówka. Wkładem własnym może być bowiem inna nieruchomość, np. działka budowlana czy posiadane już mieszkanie. W dodatku będąc nawet na pewnym etapie budowy domu, wkładem własnym może być wartość przeprowadzonych już prac budowlanych, muszą one jednak być odpowiednio udokumentowane. Tak samo traktowana jest zaliczka dla dewelopera.

Wkładem własnym mogą być też pieniądze gromadzone na emeryturę. Chodzi o oszczędności odkładane na Indywidualnym Koncie Emerytalnym lub na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego. Pokryć wkład własny można też za środki z likwidacji książeczki mieszkaniowej.

Niektóre banki dopuszczają też możliwość mniejszego wkładu własnego. Może to być np. 10% wartości nieruchomości. Wówczas konieczne jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia. Trzeba jednak liczyć się z tym, że podwyższona zostanie marża kredytu. Będzie tak do momentu spłacenia 20% wartości mieszkania lub domu. Wkładem własnym może być też darowizna uzyskana od bliskich osób.

Co nie może być wkładem własnym?

Wkładem własnym nie mogą być kredyty i pożyczki. To zresztą obniża zdolność kredytową, co w przypadku kredytu hipotecznego ma ogromne znaczenie. Nie zawsze też posiadana nieruchomość może stanowić wkład własny. Jest to nieco skomplikowane, jeśli jest to własność wspólna. Wówczas konieczna jest zgoda współwłaściciela, by mieszkanie czy dom było zabezpieczeniem kredytu.

Jak udokumentować wkład własny?

Udokumentowanie wkładu własnego zależy od tego, co nim jest. Najłatwiej udowodnić przekazanie pieniędzy. Wówczas wystarczające może być potwierdzenie przelewu. Jeśli natomiast wkładem własnym są inne formy, wtedy trzeba przedstawić np. informację o przelaniu środków z książeczki mieszkaniowej, oświadczenia o poniesionych kosztach przy budowie, w tym paragony, faktury zakupu materiałów budowlanych. Jeśli wymagane są dodatkowe dokumenty potwierdzenia opłacenia wkładu własnego, bank powinien o tym poinformować.

Dodaj komentarz

Leave a comment
scroll to top