Close

Kredyt hipoteczny a wkład własny, zdolność kredytowa…

Każdy, kto marzy o własnym kącie, musi liczyć się z koniecznością zaciągnięcia kredytu hipotecznego. To w dzisiejszych czasach popularny i często zaciągany produkt finansowy, bez którego zakup określonej nieruchomości nie będzie możliwy. Wcześniej trzeba jednak spełnić szereg wymogów, które opisaliśmy w poniższym artykule.

Kredyt hipoteczny a zdolność kredytowa

Zanim bank podejmie decyzję o przyznaniu kredytu, musi najpierw sprawdzić zdolność kredytową wnioskodawcy. Od tego zależy, czy zostanie przyznany kredyt w wysokości, jaką wskazał w formularzu. Bank musi upewnić się, czy klient będzie w stanie regularnie spłacać zobowiązanie i oddać pożyczone pieniądze wraz z naliczonymi odsetkami. Nie jest to zabieg skierowany przeciwko kredytobiorcy i aby zrobić mu na złość. Podyktowane jest to prawem bankowym. Przez zdolność kredytową rozumie się możliwość do spłaty udzielonego kredytu w terminie wyznaczonym w umowie. Kredytobiorca zobowiązany jest przedłożyć szereg dokumentów oraz informacji niezbędnych do analizy indywidualnych możliwości finansowych. Można wpłynąć na jej zwiększenie, a to, jak zwiększyć zdolność kredytową wskazuje halokredyty.pl/jak-zwiekszyc-zdolnosc-kredytowa-7-sposobow dzięki czemu, szanse na otrzymanie kredytu są znacznie większe.

Jaki wkład własny przy kredycie hipotecznym?

Od kilku lat banki nie udzielają kredytu pozwalającego pokryć całości inwestycji. Konieczny jest wkład własny, który obecnie wynosi minimum 20%. Za wkład własny banki uznają gotówkę, środki zgromadzone na rachunkach bankowych, oszczędności, zaliczki wpłacone na poczet danej nieruchomości, wartość rynkowa działki, na której ma być przeprowadzona budowa domu, poniesione i udokumentowane koszty robót budowlanych lub zakup materiałów. Wkładem własnym może być również inna nieruchomość, której klient jest właścicielem lub współwłaścicielem. Wówczas kredyt może zostać udzielony „pod zastaw” tej drugiej nieruchomości. W sytuacji, kiedy nie uda się zebrać wszystkich środków potrzebnych na pokrycie wkładu własnego, bank może udzielić kredytu z niskim wkładem, jednak będzie się to wiązało z koniecznością wykupienia specjalnego ubezpieczenia kredytu, a to nie zawsze przekłada się na korzyść klienta.

Czy warto brać kredyt hipoteczny?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Oczywiście decyzja musi być bardzo dobrze przemyślana, gdyż jest to zobowiązanie praktycznie na całe życie. Trzeba przeanalizować indywidualną sytuację i możliwości finansowe. To spore obciążenie dla domowego budżetu, więc jeśli czujesz, że mógłbyś nie udźwignąć takiego zobowiązania, wstrzymaj się jeszcze z takim kredytem i zaczekaj na „lepsze czasy”. Jeśli masz pewność, że dasz sobie radę oraz że masz serdecznie dość mieszkania na wynajętym i marzysz o własnym mieszkaniu, rozpocznij przeglądanie ofert kredytowych, skontaktuj się z pośrednikiem kredytowym, aby pomógł ci dobrać najkorzystniejszą i zbliżoną do twoich możliwości ofertę.

Dodaj komentarz

Leave a comment
scroll to top