Close

Pomoc frankowiczom w Warszawie

Frankowicze to osoby, które zaciągnęły kredyt we frankach szwajcarskich i mierzą się z kłopotami finansowymi. Okazuje się, że sytuacja tych osób uległa poprawie i mogą one liczyć na pomoc kancelarii. Kredytobiorca ma możliwość unieważnienia umowy zawartej z bankiem (w określonych przypadkach) lub podjęcia walki w sądzie, gdzie sprawy są rozpatrywane indywidualnie. Na jaką pomoc ze strony kancelarii można liczyć? Z czym wiąże się takie wsparcie?

Pomoc frankowiczom w Warszawie

Szanse na wygranie sprawy w sądzie wzrosły, z tego względu, że orzecznictwo sądowe aktualnie jest po stronie poszkodowanego kredytobiorcy. Nie bez powodu do sądu wpływa szereg wniosków i pozwów od osób, które zaciągnęły zobowiązanie we frankach. Okazuje się, że nie zawsze jest możliwe całkowite unieważnienie umowy. W głównej mierze jest to zależne od tego, jaki kredyt zaciągnęliśmy – denominowany, czy też indeksowany. Osoby mające kredyty denominowane mogą liczyć na unieważnienie umowy wraz ze zwrotem poniesionych kosztów lub zarządzenie zwrotu jedynie nominalnej kwoty kredytu. W przypadku indeksowanego kredytu, tzw. odfrankowienie kredytu wiąże się ze zmniejszeniem oprocentowania, rat kredytu lub dokonaniem zwrotu nadpłaconych środków przez kredytobiorcę. 

Na jaką pomoc może liczyć frankowicz?

Frankowicze obecnie mają sporo możliwości wyjścia z problemów. Co ciekawe, mogą oni skorzystać z kilku rozwiązań, jakimi są:

  • Bezpłatna analiza sprawy – coraz więcej kancelarii decyduje się bezpłatnie udzielać porad i wskazuje, jakie kroki podjąć. 
  • Lektura blogów kancelarii frankowych – warto zaczerpnąć garść wiedzy o tym, jakie mamy szanse i możliwości na odfrankowienie kredytu.
  • Konsultacje w kancelarii frankowej – konsultacje mogą bazować na odpłatnej współpracy z kancelarią, która podejmuje daną sprawę.

Pomoc frankowiczom w Warszawie bardzo często opiera się na poradach prawnych, jakie znajdziemy w kancelarii. Pozew złożyć możemy samodzielnie lub z pomocą specjalisty. Jeśli zdecydujemy się na walkę sądową, bardzo dobrą opcją jest zasięgnięcie fachowego wsparcia. Zadaniem kancelarii jest w tym przypadku wykazanie, że bank udzielający kredytu we frankach, zastosował abuzywne przepisy w regulaminie lub w umowie. Zwrot kwoty kredytu pozwoli odzyskać wszystkie nadpłacone raty. Niezwykle ważne jest to, że decyzja o wniesieniu sprawy do sądu powinna zostać przemyślana. Przed podjęciem działań zgłośmy się do fachowej kancelarii, która wskaże także inne możliwe rozwiązania. Frankowicze mogą liczyć na kompleksowe doradztwo. 

Dodaj komentarz

Leave a comment
scroll to top