Close

Recesja, która być może nam grozi

Do tej pory o recesji mówiło się głównie w kontekście USA. Bo to Stany Zjednoczone w odległej przeszłości przechodziły okres zahamowania wzrostu gospodarczego. I w związku z tym ludzie tam mieszkający przeżywali w przeszłości ciężki czas, który dosięgnął wszystkich mieszkańców Ameryki.
Dziś o nadchodzącej recesji możemy mówić już nie tylko w kontekście historii Stanów Zjednoczonych, lecz obecnie w dobie pandemii również w kontekście wielu krajów na świecie, w tym także Polski.

Recesja jest zjawiskiem makroekonomicznym polegającym na znacznym załamaniu gospodarki, które to zjawisko skutkuje spadkiem produktu krajowego brutto. Gdy zjawisko to występuje przez sześć miesięcy, to można już mówić o recesji.
Podobna sytuacja spowodowana pandemią obecnie grozi Polsce i wielu krajom na świecie. I dlatego w najbliższej przyszłości można spodziewać się światowej recesji. Prawdopodobnie nastąpi spadek ogólnej działalności gospodarczej w naszym kraju, jak i w innych krajach świata. A co za tym idzie brak zatrudnienia dla wielu ludzi. A także spadek płac i zysków. Gdyby nastąpiło ogromne załamanie pod względem produkcji, zatrudnienia i dochodów społeczeństwa, to wówczas sytuacja taka nazwana będzie depresją gospodarczą. Lecz wszyscy mamy nadzieję, że do tego nie dojdzie.

Przyczyny recesji

Przyczyn tak złego stanu gospodarki i pogarszania się życia ludzi może być wiele.

Dziś panosząca się pandemia będzie w przyszłości przyczyną mniejszej lub większej recesji w wielu krajach na świecie. Lecz oprócz światowej epidemii powodem recesji może być tocząca się wojna, co bardzo często się zdarza. Kataklizmy nawiedzające kraje są kolejnym powodem sprzyjający powstaniu recesji w kraju, którego dosięgły. Lecz nie tylko takie są powody załamania gospodarki i kryzysu społecznego, gdyż nieudolne kierowanie gospodarką w państwie i niedostateczna ingerencją rządu w gospodarkę kraju także może doprowadzić do poważnych kłopotów gospodarczych i społecznych. Zwłaszcza chodzi tu o system finansowy kraju. Przeróżne zawirowania ekonomiczne również stanowią niebezpieczeństwo osłabienia gospodarki, produkcji i przyczynić się mogą do bezrobocia.

Dziś dla całego świata najważniejsze jest to, aby zatrzymać pandemię, która ogarnęła cały świat i pochłania wiele istnień ludzkich oraz utrudnia życie wielu milionom ludzi na świecie i paraliżuje światową gospodarkę. Obecna sytuacja budzi obawy i nastręcza wielu kłopotów. Lecz jednocześnie mobilizuje wszystkich ludzi do działania. Integruje ze sobą społeczeństwa i rządzących państwami, uczy wrażliwości i pomocy sobie na wzajem.

A także pozwala zauważyć tym co zapomnieli o Stwórcy, że Pan Bóg powinien być w życiu na pierwszym miejscu. Gdyż wielu ludzi nie stawia Pana Boga najwyżej, jak tylko można. W zamian w swoim życiu stawia na pieniądze, dobra materialne i konsumpcyjny tryb życia. Zapominając o tym, że gdy nie ma Pana Boga wszystko popada w ruinę i nicość. Na szczęście dziś mimo zamkniętych Kościołów ludzie w dobie epidemii garną się do Pana Boga. A ci co o Nim zapomnieli przypominają sobie o Stwórcy. I być może będą chcieli w przyszłości przewartościować swoje życie na lepsze, pełniejsze, doskonalsze i wartościowsze.

Dodaj komentarz

Leave a comment
scroll to top