Close

Uprawnienia SEP – dlaczego warto je mieć?

Szkolenia SEP umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu eksploatowania i nadzoru sieci energetycznych. Uprawnienia SEP są też interesującym dodatkiem do CV, informacje zdobyte na szkolenia przydają się często w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego, można sobie wówczas poradzić z drobnymi usterkami elektrycznymi w domu. Skrót SEP oznacza Stowarzyszenie Elektryków Polskich, jego zadaniem jest między innymi wydawanie uprawnień dla elektryków, organizuje także różnego rodzaju szkolenia i kursy dla profesjonalistów w tej dziedzinie.

Czym są uprawnienia SEP?

Uprawnienia SEP potwierdzone państwowym egzaminem honorowane są przez wszystkich pracodawców. Nawet praktyczna wiedza, niepoparta żadnymi dokumentami jest mało przydatna w staraniu się o pracę związaną z elektryką. Osoby, które zdobyły uprawnienia SEP, nie mogą narzekać na brak ofert pracy, są oni mile widziani w praktycznie każdym większym zakładzie produkcyjnym, w branży budowlanej i przedsiębiorstwach produkcyjnych. Uprawnienia sepowskie dotyczą oprócz sieci elektrycznych również sieci gazowych.

Szkolenia sepowskie – podstawowe informacje

Szkolenia sepowskie przygotowujące do zdania egzaminu państwowego są zawsze dostosowane do różnego rodzaju zmian, jakie zaszły w energetyce. Oficjalna strona Stowarzyszenia Elektryków Polskich zawsze na bieżąco zamieszcza informacje o miejscach, w których prowadzone kursy, dlatego warto na nią zajrzeć i upewnić się, czy szkolenia sepowskie nie są prowadzone w naszym miejscu zamieszkania. Szkolenia i egzaminy organizowane są przez Grupę Silesia Sp. z o.o., adres internetowy: https://kursyzawodowe.pl/.    Uprawnienia elektryczne można zdobyć, nie wychodząc z domu, ponieważ można zapisać się na kurs online. Należy jedynie udać się w odpowiednie miejsce, aby zdać egzamin. Uprawnienia SEP umożliwiają wykonywanie określonych prac związanych z elektryką, poszerzają zakres kwalifikacji, mogą być szansą na awans albo objęcie specjalistycznego stanowiska.

Dlaczego warto mieć uprawnienia sepowskie?

Uprawnienia SEP można podzielić na kilka rodzajów, należą do nich:

 – szkolenia elektryczne – G1,

 – szkolenia energetyczne – G2,

 – szkolenia gazowe – G3.

Uprawnienia sepowskie są przeznaczone do wykonywania dwóch określonych rodzajów prac, oznaczone są one literami:

 – E, to znaczy eksploatacja sieci, instalacji, a także urządzeń elektroenergetycznych i gazowych,

 – D, czyli dozór różnego rodzaju sieci elektroenergetycznych i gazowych.

Uprawnienia elektryczne umożliwiają uzyskanie certyfikatu w trzech dziedzinach. Kurs G1 to szkolenia elektryczne skierowane do osób zajmujących się dozorem albo eksploatacją, urządzeń i sieci elektroenergetycznych. Z kolei G2 to kursy energetyczne przeznaczone dla osób zajmujących się dozorem i praca przy urządzeniach i sieciach cieplnych. Kurs G3 są to szkolenia sepowskie dla osób zamierzających podjąć pracę związaną z dozorem i eksploatacją sieci i urządzeń wykorzystujących paliwa gazowe.

Sposób przeprowadzania szkoleń sepowskich

Cały kurs trwa kilka godzin, natomiast żeby uzyskać uprawnienia SEP, trzeba złożyć wniosek o przeprowadzenie egzaminu przed specjalną komisją egzaminacyjną i dokonać odpowiedniej opłaty.

Egzamin przeprowadzany jest ustnie i kończy się wynikiem negatywnym albo pozytywnym, bez wystawiania oceny. Po dwóch tygodniach od zdanego egzaminu wydawane jest świadectwo kwalifikacyjne. Cena kursu z reguły uzależniona jest od liczby jego uczestników, dlatego im jest ich więcej, tym jest atrakcyjniejsza. Uprawnienia SEP są ważne przez pięć lat, licząc od daty zdania egzaminu.

Dodaj komentarz

Leave a comment
scroll to top